Skip to main content

Fremtiden

Hvad har Skuld os i vente?

Fremtiden

Hvad har Skuld os i vente?

Hvad morgendagen bringer, er os ukendt

Som vi ved, er det Nornerne som væver vores skæbne, og hvad fremtiden angår, hvad der er os skyldigt, er det primært Skuld som ved besked. Det kan dog diskuteres om hvorvidt Frigg også ved det, men hun siger det ikke uanset. Dertil er der også eksempler på at vise spåkoner kan se visse ting; nogle langt men uskarpt, andre kort men mere fokuseret, ligeledes med Odin.

Vi kæmper for det samme

Mange grupper har 3 overordnede drømme for det hedenske miljø, og mange af dem har kæmpet i årevis for at være dem der endelig gør det. Men når der er mange stærke meninger i spil kan det være ekstra svært at samle trådene, for hvem skal så have råderetten? Skal dem vi ikke kan lide have lov til at booke sig ind på pågældende? Og så videre, så kører møllen. Og lige vidt er vi nået.

Jord

Ønsket om at have hedensk jord under fødderne ligger dybt i mange hedninge, men jord er dyrt og vi har det ikke endnu, men hvad kan man gøre?

Nogle grupper sparer sammen ved hjælp af månedlig kontingent fra deres medlemmer, mens andre forsøger at finde hoved og hale i reglerne for statsstøtte, så offentlig tilgængelig hedensk jord skal nok komme før eller siden, det er sikkert og vist.

Gudehov

Vi ser alle kirker og templer i hele landet og den ene moské efter den anden popper i disse dage op, men hvor bliver de hedenske gudehov af, og hvorfor er der sådan en uvilje til at lade det ske for den oprindelige tro her i landet?

Først må der dog skaffes jord hvorpå et gudehov kan lade sig bygge, derfor vil vi nok se det komme i kølvandet på dét fælles mål – indtil da må vi nok desværre se langt efter et sted hvor vi kan gå hen ligesom alle de andre af en anden tro.

Gravpladser

Forn Sidr fik i 2009 anlagt et hedensk afsnit på Assistens Kirkegård i Odense, og denne har siden fungeret som sidste hvilested for hedninge i Forn Sidr Danmark.

Regionalt set ligger det midt i landet og er nok det bedste spadestik til et større projekt, hvor vi kunne finde hedensk indviet jord i landets andre hoveddele, men der har fra FS ikke været yderligere udspil siden, da man allerede finder behovet dækket. Dertil er der en generel modvilje at spotte i Kirkeministeriet overfor alt der er af den gamle nordiske tro.

Et samfund i vækst

Det hedenske miljø har i en længere årrække set en enorm vækst i antal troende, foreninger som Forn Sidr Danmark har ligeledes kunne bryste sig af, at være det trossamfund i landet som voksede mest, set i procent. Hvad der ligger til grund vides ikke præcist, men at mainstream-bølgen af viking udsendelser har haft indflydelse kan dog næppe benægtes, uanset hvad ser vi i disse dage flere og flere asatroende dyrke de gamle urkræfter, og det kan vi da kun glædes ved.