Skip to main content

Den Nordiske Tro

Troen på magterne, forfædrene og folket

Den Nordiske Tro

Troen på magterne, forfædrene og folket

Den oprindelige nordiske tro

Asatro, vanetro, jotuntro, hedenskab; der er mange forskellige grene, mange forskellige fortolkninger, men fælles for dem alle er troen på de gamle magter. Nogle vælger at fokusere på enkelte aspekter, hvor andre omfavner det store hele – men ingen ved hvis syn er sandest.

Vi vil her forsøge at danne et overordnet overblik, men vil ikke pege fingre og sige at A er bedre eller mere rigtig end B, C eller D – hvis man ønsker at lave ranglister på baggrund af den viden vi her deler, må det være for egen regning. Vi ønsker blot at oplyse, at formidle den viden der er os tilgængelig.

Hvor nogle kunne tænkes at føle sig stødt over vores sprogbrug, når vi kalder det Den Nordiske Tro, må vi mane til besindelse. Vores guder og gudinder har mange navne og de vandrer, i Sydeuropa kalder man måske en gud for Zeus, her i norden hedder han Thor, eller i Indien Dhisana hvor vi her i norden siger Diser. Det skal derfor forstås som en afgrænsning, da vi her har fokus på den tro som udspringer fra Skandinavien – Norden.

Moderne hedenskab

Det er vigtigt at vide, at den tro vi har i dag, ikke er den samme tro som vores forfædre levede efter, der er simpelthen ikke nok viden om forfædrenes tro til at vi kan dyrke præcis den samme, men der er dog stadig et ønske om netop at genskabe den tro som monoteismen har forsøgt at overtage, hvidvaskede og rebrandede over århundreder.

Hvad der bredt anses som hellige tekster, tælles ofte kun den Ældre Edda og den Yngre Edda – der er derfor svimlende lidt kildemateriale, men det er dog ingen hindring, da de gamle guder nok skal stå os bi i vores dyrkelse af urkræfterne.

gudavik logo footer

“Viden om vores tro burde flyde frit, således undgår vi muligvis også nogle af de mange misforståelser der er at finde rundt omkring.

Derfor er vi igang med, at få det vi ved lagt online, let tilgængeligt og uden alskens krumspring.”

Thrane, Høvding af Guðavík

Hedenskaben i dag

I dette afsnit af siden vil vi se nærmere på de mange forskellige fortolkninger, og gå i dybden på nogle af dem. Vi ser nærmere på alt fra ritualer og skikke, hvad der ligger i fremtiden, samt hvilke organisationer der findes rundt omkring, hvis man ønsker at blive forbundet, eller vide mere.

De Nordiske Guder

I dette afsnit vil vi se mere på de enkelte magter, hvad de hver især står for og hvad de normalt påkaldes og hyldes for og til. Vi tager en lidt moderne opstilling – det skulle jo også gerne være lidt sjovt at læse, da vi ikke alle tænder på en tør universitetsforelæsning.

De Nordiske Kilder

I dette afsnit har vi samlet forskellig litteratur på baggrund af hvad vi selv har læst. Vi giver en kort beskrivelse, samt anbefaling i forhold til om de er egnet for begyndere eller øvede.

Har du spørgsmål så tag kontakt

    Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata.