Skip to main content

Fortolkninger

Hvordan vi ser det samme, men forskelligt

Fortolkninger

Hvordan vi ser det samme, men forskelligt

Ikke dogmatisk

At troen på de gamle guder ikke er dogmatisk, er for mange en god ting; der har ikke siddet en flok gamle og selvudnævnt kloge mænd i rundkreds og bestemt hvad der er helligt og hvad der ikke er helligt. Men med det følger selvfølgelig også hvad andre måske finder en smule rodet, da der i så fald ikke er én bestemt retning.

Som hedninge vender vi dog tilbage til at dette er en fordel, vi er mere inklusive i vores overbevisning, og kan rumme at andre mennesker selvfølgelig tænker anderledes end vi selv gør, hvilket ofte er meget typisk for polyteistiske religioner.

I denne sektion vil vi forsøge at skabe et overblik over de mere gængse fortolkninger, som vi selv er stødt på gennem vores færden i miljøet. Dog med den fodnote, at manges opfattelse er farvet af en blanding af de forskellige hovedgrupper, samt variationer i graden af vigtigheden af de enkelte.

Ingen ved hvis syn er sandest

Som Asatro i Danmark, er man bekendt med de vise ord af Ole Gotved, ”…vi ser det samme, men ser forskelligt. Ingen ved hvis syn er sandest”. Det ser vi os selvfølgelig enige i, og ideen bag dette afsnit er derfor ikke at pege fingre af nogle af de forskellige grupperinger – blot at oplyse.

Shamanistisk

At der ligger en vis vægt af shamanisme i troen står næppe til diskussion, bl.a. kan Vølvens spådomme og Odins egne spirituelle vandringer nævnes, da disse i særlig grad viser den shamanistiske natur. Troen på at der er en anden side, og at denne kan interageres med.

Derfor er dette også en naturlig indgangsvinkel for mange hedninge, der måske har stiftet bekendtskab med eller hørt om Ayahuasca fra de sydamerikanske shamaner, Oraklet i Delfi og Isiskulten fra middelhavet, eller indfødte amerikanske ældre som kommunikerede med ånderne på vegne af stammen.

I den hedenske verden tager denne ofte form af sjælerejser, fx i forbindelse med Sejd, og for nogle er tanken at vi er her på jorden for at forbedre os selv, at vi skal vække vores personlige Valkyrie på den anden side af sløret og nedkæmpe vores indre Jætter (had, vrede, grådighed, etc.), før vi kan komme i betragtning til at komme til Valhal når vi dør. Der kigges derfor ofte efter symbolikken, den dybere esoteriske mening og hvad der står imellem linjerne, frem for ordets bogstaveligste forstand.

New Age

De fleste kender til New Age kulturen som opstod primært i den sidste del af det tyvende århundrede og i Danmark fyldte mange sendeflader med TV-programmer om Healere, Clairvoyante, Aura-formidlere og andre spirituelle søgende. Der er årligt flere messer og de strækker sig over en bred skarer af folk.

Mange har derfor haft deres indgang i Asatroen fra et New Age perspektiv og ser meget i de energier som de forskellige guder og gudinder står for, frem for måske den direkte personificerede udgave. Når man snakker om Thor ser de måske Viljestyrke og Eksplosive elektriske kræfter, eller ser måske i Loke en form for Kaos-energi som kan være svær at kontrollere – blot for at give nogle eksempler.

Folkish

Med troen på forfædrene og folket, må denne gruppe ofte stå for skud, når der deles rascismekort ud, og det kan da ikke benægtes at der har været visse med yderligtgående opfattelser, som gennem tiden har bragt denne anskuelse i dårligt lys, men det samme kan dog siges om modsatte – pendulet svinger jo begge veje og alting kan gradbøjes.

Dybest set handler i det i virkeligheden om noget langt mere rent af hjertet, nemlig værdsættelse af forfædrene og ens eget folk og kultur, uden dem ville vi slet ikke være her i dag.

Vikinger

Denne fortolkning findes ofte i forbindelse med reenactment, gengivelse af historien, på diverse vikingemarkeder rundt omkring i verden og norden i særdeleshed. I varierende grad føler nogle sig måske tættere på de gamle skikke hvis de er iført tidstro klæder under ritualerne.

Man finder også en indædt tro på, at man skal dø på slagmarken, før man kan anses som værdig til at komme til Valhal når man dør.

Naturtro

For nogle er naturen det som vægter tungest i deres anskuelse af troen, de dyrker måske i højere grad naturkræfterne og finder en dybtfølt glæde af at være i naturen, og have fingrene i mulden så at sige. Måske endda med en snært mere animistisk tilgang end nogle af de andre opfattelser, hvorved man ser ånder i træer, planter, vandløb og lignende.

Bogstaveligt

Opfattelsen af, at det skrevne ord skal tages bogstaveligt; når Thor omtales så er der i virkeligheden tale om en faktisk rødhåret person, som styrer tordenvejret fra sin vogn trukket af to bukke og banker kæmper i østen, eller at Frey har et faktisk skib i sin lomme.

Har du forslag til forbedring, så tag kontakt

    Ja, jeg giver samtykke til behandling af mine persondata.