Skip to main content

Hedenskaben i dag

Hvad vil det sige at være moderne hedning?

Hedenskaben i dag

Hvad vil det sige at være moderne hedning?

Langt fra folks forestillinger

Når man som hedning i denne tid våger at ytre sit spirituelle syn offentligt, mødes man ofte af mange forestillinger fra folk; mange svært fordrejede antagelser om hvad det hele overhovedet går ud på. Mange tror fx per definition, at det er en misforstået opfattelse af film og TV, at det er rollespil i Hareskoven, eller sågar at man har fået historiebogen galt i halsen, men det stikker heldigvis langt dybere end dét, og det vil vi her se lidt nærmere på.

Vi dyrker urkræfterne

Ja, vi står ofte og råber ude i skoven, på gravhøjen eller ved skibssætninger og lignende, nogle klæder sig i reenactment tøj for at føle sig tættere på forfædrene, men det er så bestemt intet krav – i ethvert tilfælde ikke her i Guðavík. Vi har hver vores måde at komme i kontakt med urkræfterne, og vi har hver vores egen fortolkning af troen.

Det siges populært, at for hver hedning man møder, møder man også en ny fortolkning af troen, nogle har en New-Age tilgang, andre en Folkish, nogle gør sig i Vikingetroen, nogle er Shamanistiske og atter andre er der for at komme i kontakt med Naturen. Fælles for alle er dog, at vi dyrker de gamle urkræfter, vi ser alle forskelligt, men vi ser det samme.

Ritualer

Hvordan hylder vi magterne?

Blótet er centralt i vores tro, det er her vi gør vores offer til magterne. Mange sværger til minimum 4 årlige blót, disse værende ved Solhverv og Jævndøgn, også kaldet årstidsblót. Hver gruppe har sine egne ritualer, men i det store hele ligner de meget hinanden. Derudover har vi også overgangsriter, såsom Knæsætningen og Gravfærden, dertil kommer de små daglige ritualer, som i endnu større omfang kan variere fra person til person.

Se mere

Fortolkninger

Ingen ved hvis syn er sandest

For hver en hedning man møder, mødes man som bekendt også af et nyt syn på troen, vi ser lidt nærmere på nogle af de mange forskellige fortolkninger af Asatroen, hvad de hver især står for, og hvad der kunne tænkes at ligge til baggrund.

Se mere

Skikke og traditioner

Dine traditioner er vores traditioner

”Hvordan holder en Asatro så Jul?” – det er blot et af de mange spørgsmål som man mødes af, og i mange tilfælde kan det nemt besvares med, at vi holder jul på præcis samme måde som rigtig mange andre mennesker gør det her i norden. Folk har simpelthen glemt hvor deres traditioner og skikke kommer fra eller ved ikke, at den gode gamle danske jul i virkeligheden er hedensk helt ind i grundvolden.

Se mere

Fremtiden

Hvad morgendagen bringer, er os ukendt

Hvad fremtiden bringer ved kun Nornerne, men det skal ikke forhindre os i at forsøge at påvirke den, så hvad er der i dag sat i søen for at bringe os en lys fremtid som hedninge? Det vil vi se lidt nærmere på, og komme med bud på.

Se mere

Organisationer

Sammen står vi stærkere

Vi vil se lidt på hvilke forsamlinger der findes både i ind- og udland. Hvor du kan gå hen for at få mere viden, eller for at finde nogen at dyrke din tro sammen med, og det er faktisk ikke så lidt.

Se mere